logo ΟΦΥΠΕΚΑ

Σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την υποβολή των εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος

Τέθηκε, σήμερα, σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποβολής Ανθρακικού Αποτυπώματος για την ανάρτηση των Εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του Άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρίες, εταιρίες ταχυμεταφορών, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου).

Η ηλεκτρονική βάση είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://climaregistry.necca.gov.gr. H είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με την εισαγωγή των κωδικών TaxisNet του εξουσιοδοτημένου από κάθε υπόχρεο φορέα εκπροσώπου.

Η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποβολής Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί σημαντικό μέρος του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ για την κλιματική αλλαγή, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, μέσω του οποίου παρέχεται η απαραίτητη λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη συλλογής δεδομένων για την κλιματική αλλαγή, ενώ μέσω των προηγμένων λειτουργιών του, θα αποτελέσει ένα σημαντικό ενισχυτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη χάραξη πολιτικής σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή και την αντιμετώπιση της. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος των Δήμων και των επιχειρήσεων στη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών, οικονομικών φορέων, πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση  (διαβουλεύσεις) της εθνικής κλιματικής πολιτικής.

Η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας από τον ΟΦΥΠΕΚΑ σηματοδοτεί τη συμβολή του ΟΦΥΠΕΚΑ στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, και ειδικότερα στη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050 μέσω της επίτευξης των κλιματικών στόχων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Για πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας δείτε το pdf που ακολουθεί

ΥΠΕΚΑ3

ΥΠΕΝ: Oδηγός και εργαλεία υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος

Στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (N.4936/2022), οι επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20, έχουν κληθεί να υπολογίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022 και να υποβάλλουν την σχετική έκθεση, έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα λειτουργήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος πρέπει έχει επαληθεύσιμα δεδομένα από εξωτερικό, διαπιστευμένο φορέα και ως εκ τούτου η πραγματοποίηση των αυτοελέγχων πρέπει να ανατεθεί από τις υπόχρεες επιχειρήσεις σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο.

Προς ενημέρωση των υπόχρεων επιχειρήσεων του άρθρου 20, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μία παρουσίαση για τον  Κλιματικό Νόμο 4936/2022 και την εφαρμογή στις επιχειρήσεις του άρθρου 20, καθώς και τον σχετικό οδηγό και τα εργαλεία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη διαμόρφωση της έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος. 

Το σχετικό υλικό βρίσκεται εδώ:  

European-Commission-Logo_large-1-696x391

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023: Review Νομοθεσίας EE

Κατεβάστε το λειτουργικό pdf που δημιουργήσαμε και δείτε άμεσα σε προβολή τους σημαντικότερους Κανονισμούς του μήνα.

Μην ξεχάσετε να εκμεταλλευτείτε όμως και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για ΟΛΟΥΣ τους Κανονισμούς του μήνα που πέρασε (57 στον αριθμό για τον  Σεπτέμβριο 2023), απλά πατώντας το πρώτο Link του pdf, θα μεταφερθείτε στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ και αφού επιλέξετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την ελληνική γλώσσα (EL) πάνω δεξιά, θα έχετε ”πιάτο” όλους τους νέους Κανονισμούς της ΕΕ που βρήκαμε για εσάς. 

TUV cibumFSC

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Food safety culture advanced training course σε συνεργασία με τo cibum.gr

Εισηγητής Νίκος Γδοντέλης, Βιολόγος MSc Food Science, σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Νοοτροπία Ασφάλειας Τροφίμων, ή αλλιώς Food Safety Culture, είναι ένα θέμα αιχμής που όλοι οι εμπλεκόμενοι (επιχειρήσεις, σύμβουλοι και επιθεωρητές) το αντιμετωπίζουν από την στιγμή που μπήκε στην ζωή μας μέσω της νομοθεσίας και των προτύπων, μάλλον υποτονικά! Άδικα, πολύ άδικα, μια και έχει πραγματική ουσία ο όρος αφού τα περισσότερα συμβάντα ασφάλειας τροφίμων προκύπτουν από φτωχό Food Safety Culture του οργανισμού και όχι από ελλείψεις στην υποδομή ή των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων.

Παρακολουθώντας το σεμινάριο αυτό, θα κατανοήστε πώς να δημιουργήσετε, να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε συνεχώς την Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων στις επιχειρήσεις.

Στο σεμινάριο “Food Safety Culture Advanced Training Course” παρέχονται:

 • Εξήγηση με απλά λόγια της έννοιας του Food Safety Culture (FSC) και ανάλυση των βασικών πυλώνων του FSC (The 5 Food Safety Climate elements) και γιατί έχουν πραγματικά σημασία.
 • Γνώση του τρόπου εκτίμησης της ωριμότητας FSC (FSC maturity estimation – FSC classification) σε μια εταιρεία τροφίμων.
 • Πρακτικό εργαλείο για τη μέτρηση της ωριμότητας FSC μιας εταιρείας τροφίμων, μαζί με μια εντυπωσιακή εργαλειοθήκη για την βελτίωσή της.
 • Παρουσίαση της προσέγγισης και των απαιτήσεων του GFSI για του FSC (BRC, IFS, FSSC22000). ISO22000PAS 320.
 • Τι ισχύει στην ΕΕ: Κανονισμός 2021/382.
 • Τι ισχύει στις ΗΠΑ: Ο FDA για το Food Safety Culture – Core Element 4 of the New Era of Smarter Food Safety Blueprint.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Τι είναι το FSC;
 • Πώς ορίζεται και πώς εννοείται το FSC;
 • Οι 5 βασικά συστατικά (key elements) του FSC:  δέσμευση, επικοινωνία, πόροι/εκπαίδευση, επίγνωση κινδύνων και μέτρηση απόδοσης / στοχοθεσία
 • Πώς δημιουργείται και προωθείται το FSC;
 • Πώς αξιολογείται το FSC;
 • Ποια είναι τα υπάρχοντα μέτρα του FSC;
 • Μοντέλα ωριμότητας για την ασφάλεια των τροφίμων 1) Αξίες και αποστολή, 2) Συστήματα ανθρώπων, 3) Προσαρμοστικότητα, 4) Συνέπεια και 5) Κίνδυνοι και ρίσκα.
 • Πώς να διατηρήσετε και να βελτιώσετε το FSC σε μια εταιρεία τροφίμων;
 • Προκλήσεις και εμπόδια για ένα ισχυρό και αποτελεσματικό FSC.
 • To FSC στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. BRC, IFS, FSSC, ISO22000.
 • Πώς προωθείτε διεθνώς το FSC με νομοθετικές παρεμβάσεις (παραδείγματα ΕΕ και FDA)

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση:

 • Να εξηγήστε την έννοια της Κουλτούρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 • Να κατανοείτε τις απαιτήσεις προτύπων, οδηγών και νομοθεσίας για την ενίσχυση της εταιρικής Κουλτούρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 • Να αξιολογήστε το FSC σε μια εταιρεία τροφίμων με μετρήσιμο τρόπο
 • Να εφαρμόστε ενέργειες βελτίωσης της ωριμότητας FSC σε μια εταιρεία τροφίμων
 • Να κατανοήστε και να σχεδιάσετε στόχους FSC στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Απευθύνεται σε:

 • Υπευθύνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων
 • Συμβούλους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Προαπαιτούμενα

Πριν παρακολουθήσετε αυτό το σεμινάριο, καλό είναι να έχετε διαβάσει: “A Culture of Food Safety – A Position Paper from the Global Food Safety Initiative (GFSI)”. Το ανωτέρω θα βρείτε στο διαδίκτυο.

Παραδοτέα

Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου, θα λάβετε ηλεκτρονικά:

 • Εργαλείο αξιολόγησης της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ωριμότητας FSC για στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων.
 • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ωριμότητας FSC για το προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων.
 • Εργαλειοθήκη βελτίωσης της ωριμότητας του FSC επιχειρήσεων τροφίμων .

Εισηγητής

Νίκος Γδοντέλης,  Βιολόγος MSc Food Science, σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

1ημερο – Ώρες διεξαγωγής: 13:00 – 16:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Τετάρτη 25 Οκτωβρίου (κωδ. 9751021)

Κόστος σεμιναρίου: 220€ . Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

European-Commission-Logo_large-1-696x391

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023: Review Νομοθεσίας EE

Κατεβάστε το λειτουργικό pdf που δημιουργήσαμε και δείτε άμεσα σε προβολή τους 20 σημαντικότερους Κανονισμούς του μήνα.

Μην ξεχάσετε να εκμεταλλευτείτε όμως και την δυνατότητα να ενημερωθείτε για ΟΛΟΥΣ τους κανονισμούς του μήνα που πέρασε (25 στον αριθμό για τον μήνα Αύγουστο 2023)απλά πατώντας το πρώτο Link του pdf σας θα μεταφερθείτε στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ και αφού επιλέξτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την ελληνική γλώσσα (EL) πάνω δεξιά θα έχετε ”πιάτο” όλους τους νέους Κανονισμούς της ΕΕ που βρήκαμε για σας. 

ΥΓ Έχει και διορθωτικό στον 1169, τόσα χρόνια μετά…