Interim ή Transformation Management

H AG ADVENT κατανοεί ότι η σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στο πλαίσιο των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις, είναι ταυτόχρονα πρόκληση και μια σημαντική ευκαιρία για τις ηγετικές ομάδες των επιχειρήσεων να προσθέσουν εμπειρία και δυνατότητες στην επιχείρησή τους με την απασχόληση έμπειρων εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς με την μορφή Interim Manager. Οι επιχειρήσεις δεν βιώνουν πια μια περίοδο «business as usual» και οι περισσότερες βρίσκονται είτε σε ανάπτυξη είτε σε αλλαγή τρόπου δουλειάς και χρειάζονται άμεση βοήθεια με το στελεχιακό δυναμικό τους σε μεγάλα στρατηγικά ή τακτικά προγράμματά τους. To Interim Management είναι η «προσωρινή» παροχή ενός στελέχους με διοικητική και τεχνική εμπειρία σε έναν οργανισμό. Αυτά τα στελέχη αναφέρονται ως Interim ή Transformation Managers.  Η AG ADVENT μπορεί να υποστηρίξει την ελληνική επιχείρηση με την διάθεση χρόνου και έργου έμπειρου στελέχους που θα αναλάβει διευθυντικό ρόλο μερικής απασχόλησης με την μορφή Interim Manager στο τμήμα Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Νομικής Συμμόρφωσης.   Οι Interim Managers της AG ADVENT λειτουργoύν με τρόπο δυναμικό και αρμονικό προσθέτοντας ισχύ στην υπάρχουσα δομή και είναι έμπειρα στελέχη που έχουν από την μια τεχνογνωσία ειδικού συμβούλου αλλά έχουν περάσει σημαντικό χρόνο καθισμένοι «στη θέση του πελάτη». Με συνεργασία ορισμένου χρόνου σε καθορισμένο αντικείμενο και διαθέτοντας την βαθιά κατανόηση σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης παρέχουν την βέλτιστη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων του έργου. 

Πλεονεκτήματα χρήσης Interim Managers vs Συμβούλων

Οι Interim Managers εργάζονται κανονικά στο καθορισμένο αντικείμενο, λαμβάνοντας οργανογραμματική θέση και δεν δρούν μόνο συμβουλευτικά. Θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν γνώσεις στα στελέχη της επιχείρησης, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν με τρόπο επιτυχημένο και σε σύγχρονα δεδομένα. Οι Interim Managers μπορούν να προσληφθούν με απλή διαδικασία εντός λίγων ημερών μια και απασχολούνται με ευέλικτα συμβόλαια, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα γρήγορης αύξησης και μείωσης της απασχόλησης, του αντικειμένου, των αμοιβών, κλπ. Ως πελάτης, μπορείτε να επιλέξετε ποιο άτομο θέλετε να εργαστεί για εσάς ως Interim Manager με βάση το βιογραφικό του, αλλά κυρίως βάση της πιθανής πρότερης συνεργασίας μαζί τους σε συμβουλευτικό έργο. Αυτό διασφαλίζει την άμεση απόδοση και αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Οι Interim Managers έχουν ως χαρακτηριστικό την στοχοπροσήλωσή τους, είναι αμερόληπτοι, δεν έχουν προσωπική ή κρυφή ατζέντα και αγκυλώσεις και τέλος είναι υψηλή η ευαισθησία τους στο επιχειρησιακό ήθος με αποτέλεσμα να αποδίδουν στο αντικείμενο τηρώντας χρονοδιαγράμματα και δημιουργώντας υπεραξίες. Οι Interim Managers ως έμπειρα στελέχη φέρνουν ένα δικό τους διαφορετικό τρόπο δουλειάς και ειδικά μοντέλα / πλαίσια διαχείρισης έργων που με προσαρμογή στην κουλτούρα της επιχείρησης δίνουν μια νέα δυναμική για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Οι Interim Managers αφήνουν τεχνογνωσία στην επιχείρηση που θα υπηρετήσουν και η αποχώρηση γίνεται ομαλά με την ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει.

Έργα Interim Management

Η AG ADVENT έχει αναλάβει να στελεχώσει με Interim Managers σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων, με ρόλους Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας, Στέλεχος Τμήματος Ποιότητας, Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, Business Reengineering Manager, SOP review officer, Επικεφαλής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, DPO, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Επικεφαλής ομάδας Business Transformation, Στέλεχος ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, Επικεφαλής ESG Πολιτικών, κλπ.

Πόσο κοστίζει η υπηρεσία Interim Manager;

Σχεδιάζουμε μαζί τον σκοπό και το πλαίσιο συνεργασίας με τον Interim Manager σας σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας των διαθέσιμων στελεχών σε κρίσιμες θέσης σε επιχειρήσεις και σε έργα συμβουλευτικής
  • Αντικειμενική, αμερόληπτη και στοχοπροσηλωμένη εργασία
  • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με την μεταφορά τεχνογνωσίας 
  • Επιλογή από στελέχη που ήδη έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν σε έργα συμβουλευτικής που μπορούν να αποδώσουν άμεσα
  • Συμφέρουσα λύση οικονομικά και εργασιακά

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.