Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων

Business Continuity for Food Businesses - BCFB

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα την Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων (Business Continuity for Food Businesses – BCFB).

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πλήρη κατανόηση του όρου και των παραμέτρων Επιχειρησιακής Συνέχειας εξειδικευμένο για Επιχειρήσεις Τροφίμων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων (Business Continuity for Food Businesses – BCFB) έχουν σχεδιαστεί ως ένα πρώτο βήμα γνωριμίας με το θέμα της επιχειρηματικής συνέχειας και αποτελούν μια βάση για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε ομάδες Επιχειρησιακή Συνέχειας στην επιχείρηση που εργάζονται και για εκείνους για τους οποίους μπορεί να είναι μέρος του ρόλου ή των ευθυνών τους η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM).

Περιγραφή και Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων (Business Continuity for Food Businesses – BCFB) παρέχονται πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • Τι είναι η Επιχειρησιακή Συνέχεια;
 • Δομή και φιλοσοφία Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας
 • Η προσέγγιση Business Continuity Management – BCM life cycle
 • Διαχείριση Πολιτικής και Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Ανάλυση Επιχειρηματικών Επιπτώσεων. Business Impact Analysis – BIA
 • Απαιτήσεις προτύπου Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας ISO22301
 • Πρακτικά παραδείγματα

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει πιθανά αναδυόμενα ζητήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Υλοποιήσει Ανάλυση Επιχειρηματικών Επιπτώσεων. Business Impact Analysis – BIA
 • Αναπτύξει σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Προσδιορίσει και να μετριάσει τα τρωτά σημεία Επιχειρησιακής Συνέχειας σε διαδικασίες, εγκαταστάσεις, προσωπικό, υλικά και προϊόντα
 • Εφαρμόσει στρατηγικές μετριασμού σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, ενδυναμώνοντας το σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Περιηγηθεί στους διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους και πηγές για να έχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και εργαλεία για βελτίωση της ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προηγούμενους, υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους
 • Επιχειρησιακής Συνέχειας σε Επιχειρήσεις Τροφίμων.
 • Αναπτύξει και εφαρμόσει μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση ευπάθειας Επιχειρησιακής Συνέχειας, όπως απαιτείται από όλα τα βασικά πρότυπα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων (Business Continuity for Food Businesses – BCFB) απευθυνόμενη σε:

 • Στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων
 • Στελέχη τμημάτων αγορών επιχειρήσεων τροφίμων, λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης
 • Στελέχη ομάδας διαχείρισης κρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων (Business Continuity for Food Businesses – BCFB) διάρκειας από 4h έως 8h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε:

 • Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.
 • Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ.

Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.