Φέρνουμε την Επιστήμη στις Επιχειρήσεις

Φέρνουμε την Επιστήμη στις Επιχειρήσεις

Είμαστε μια έμπειρη και παθιασμένη εταιρεία συμβούλων management, με έδρα την Αθήνα, που εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με πρακτικό αντίκρισμα, σε επιχειρήσεις Τροφίμων και Μαζικής Εστίασης, Τουρισμού, και Παροχής Υπηρεσιών. Έχουμε σπουδάσει, έχουμε δουλέψει, έχουμε διοικήσει κι έχουμε οραματιστεί πολύ πριν απευθυνθούμε στην αγορά. Και συνεχίζουμε δυναμικά και ασταμάτητα να ενημερωνόμαστε, να μελετάμε, να βελτιωνόμαστε γνωστικά, τεχνικά και μεθοδολογικά για τους πελάτες μας.

Επικεντρωνόμαστε στις Ανάγκες των Πελατών μας

Επικεντρωνόμαστε στις Ανάγκες των Πελατών μας

Σε κάθε έργο αφιερώνουμε χρόνο στην αναγνώριση των πραγματικών αναγκών των πελατών μας και τη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, έχουμε μάθει να ακούμε τους πελάτες μας, να τους καταλαβαίνουμε και να σχεδιάζουμε μαζί τους τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τις συμφωνημένες υπηρεσίες με αποτελεσματικότητα και την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον προκαθορισμένο χρόνο.

Αντιλαμβανόμαστε και Στηρίζουμε την Επιχειρηματικότητα

Αντιλαμβανόμαστε και Στηρίζουμε την Επιχειρηματικότητα

Έχουμε ορίσει τις επιχειρήσεις ως οργανισμούς που λειτουργούν για να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, σε άτομα ή άλλους οργανισμούς, υπό το κίνητρο του ιδιωτικού κέρδους και έχουν ουσιαστική επίδραση στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Πιστεύουμε πως οι επιχειρήσεις έχουν προσωπικότητα και κουλτούρα. Χαιρόμαστε να εργαζόμαστε για την πρόοδο, την κερδοφορία και το θετικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων. Δηλώνουμε περήφανοι για τους πελάτες μας και τα επιτεύγματά τους.

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ

Φέρνουμε
την Επιστήμη

Είμαστε μια έμπειρη και παθιασμένη εταιρεία συμβούλων management, με έδρα την Αθήνα, που εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με πρακτικό αντίκρισμα, σε επιχειρήσεις Τροφίμων και Μαζικής Εστίασης, Τουρισμού, και Παροχής Υπηρεσιών. Έχουμε σπουδάσει, έχουμε δουλέψει, έχουμε διοικήσει κι έχουμε οραματιστεί πολύ πριν απευθυνθούμε στην αγορά. Και συνεχίζουμε δυναμικά και ασταμάτητα να ενημερωνόμαστε, να μελετάμε, να βελτιωνόμαστε γνωστικά, τεχνικά και μεθοδολογικά για τους πελάτες μας.

στις Επιχειρήσεις

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ

Επικεντρωνόμαστε στις Ανάγκες

Σε κάθε έργο αφιερώνουμε χρόνο στην αναγνώριση των πραγματικών αναγκών των πελατών μας και τη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, έχουμε μάθει να ακούμε τους πελάτες μας, να τους καταλαβαίνουμε και να σχεδιάζουμε μαζί τους τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τις συμφωνημένες υπηρεσίες με αποτελεσματικότητα και την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον προκαθορισμένο χρόνο.

των Πελατών μας

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ

Αντιλαμβανόμαστε και στηρίζουμε την

Έχουμε ορίσει τις επιχειρήσεις ως οργανισμούς που λειτουργούν για να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, σε άτομα ή άλλους οργανισμούς, υπό το κίνητρο του ιδιωτικού κέρδους και έχουν ουσιαστική επίδραση στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Πιστεύουμε πως οι επιχειρήσεις έχουν προσωπικότητα και κουλτούρα. Χαιρόμαστε να εργαζόμαστε για την πρόοδο, την κερδοφορία και το θετικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων. Δηλώνουμε περήφανοι για τους πελάτες μας και τα επιτεύγματά τους.

Επιχειρηματικότητα

Έτοιμοι για να

παρέχουμε

Υπηρεσίες που

Αξίζουν

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμμόρφωση με Πρότυπα και Κανονισμούς, Χάραξη Στρατηγικής και Πολιτικών, Ειδικές Υπηρεσίες Τεχνολογίας Τροφίμων και ESG

Επιθεώρηση

Επιθεωρήσεις ΣΔΑΤ, Επιθεωρήσεις Προμηθευτών, Μυστικός Πελάτης

Εκπαίδευση

Ενδοεπιχειρησιακά και ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα: Πρότυπα Διαχείρισης, Θέματα αιχμής για Επιχειρήσεις Τροφίμων, Πρακτικά Ζητήματα για Επιστήμονες Τροφίμων

Επιστημονική /Τεχνική Υποστήριξη

Συνεχή ενημέρωση, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, διαχείριση πελατών και παραπόνων, interim management

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ

slide2
home1

Ολοκληρώνουμε τα έργα και προχωράμε για χρόνια ΜΑΖΙ!
 

Οι υπηρεσίες μας έχουν άμεσο ή έμμεσο στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχείρηση και τα συνεργαζόμενα στελέχη. Σκοπός μας είναι να μην μένουν ‘’κρυφά’’ σημεία και εξαρτήσεις με την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί βασική μας αρχή πως με την  ολοκλήρωση ενός έργου ο πελάτης μας να έχει πλήρη έλεγχο, κυριότητα και γνώση των παραδοτέων. Αυτή η καθαρή προσέγγιση έχει οδηγήσει από την μία να ολοκληρώνονται πλήρως τα έργα, αλλά να χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια και νέα έργα. Είναι τιμή μας να έχουμε κατά μέσο όρο 7,3 έργα ανά πελάτη.

+ 0
Συμβουλευτικά Έργα
+ 0
Εκπαιδευόμενοι
+ 0
Ανθρωποημέρες Επιθεώρησης

Αγαπάμεαυτό που κάνουμε!

 

Θέλουμε να έχουμε:

  • ΜΕΓΑΛΟ αντίκτυπο: Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, να επηρεάσουμε την αλλαγή και την πρόοδο των πελατών μας με θετικό τρόπο και να παρακολουθούμε τους ανθρώπους να επωφελούνται από την συνεργασία μας
  • ΜΕΓΑΛΟ νόημα: Θέλουμε να ‘’νιώθουμε’’ καλά και να έχουμε τα μέσα και την διάθεση να δίνουμε νόημα στη ζωή μας και στις ζωές των ανθρώπων μας
  • ΜΕΓΑΛΗ συνεισφορά: Θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη κοινωνία, σε ένα καλύτερο περιβάλλον και σε ένα καλύτερο πολιτισμό για μας και τα παιδιά μας

Τι λένε για εμάς

Διαθέτουν εντυπωσιακή εμπειρία και εμπεριστατωμένη γνώση στον τομέα της ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων. Προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε ξενοδοχείου του ομίλου, κατανοώντας την εξειδικευμένη φύση κάθε τμήματος και προσφέροντας προσαρμοσμένες λύσεις. Είναι πάντα διαθέσιμοι για ερωτήσεις και διευκρινίσεις. Η συνεργασία τους με την ομάδα μας ήταν αρμονική και αποτελεσματική. Οι συμβουλές τους συνέβαλαν σημαντικά στη περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας & της ασφάλειας των τροφίμων στα ξενοδοχεία μας. Το σημαντικότερο όλων όμως ήταν το καλό κλίμα που υπάρχει και όποιος γνωρίζει τον Νίκο, τον Γιώργο και τη Λένα θα καταλάβει τι εννοώ!

-Ειρήνη Τζιρβελάκη

Electra Hotels Group Quality & Sustainability Manager

Η συνεργασία μας σε διάφορα θέματα Ασφάλειας Τροφίμων, Ποιότητας και γενικότερα Συστημάτων Διαχείρισης ήταν αποτελεσματική. Πολύ καλή επικοινωνία, επαγγελματική κατανόηση των αναγκών μας, σημαντική εφαρμοσμένη γνώση και τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλου του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικό. Η γρήγορη ανταπόκριση σε ζητούμενα και η τήρηση απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων μαζί με την προσήλωση στο στόχο αποτελούν εγγύηση επιτυχίας.

-Χριστίνα Πάνου

Quality Assurance Director Goody’s – everest Group of companies

Συνεργάζομαι με την AG Advent πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι μια συνεργασία εμπιστοσύνης!! Μέσα από την αφοσίωση των ανθρώπων που την πλαισιώνουν, προκύπτει η τεχνογνωσία, ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία που τους διακρίνουν. Αναμφίβολα, η καλύτερη επιλογή συνεργάτη!

-Μαργαρίτα Λεβαντή

Compliance & Processes director Γρηγόρης

H εταιρία AG ADVENT διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με βαθιά γνώση στα συστήματα ποιότητας και άριστη ανταπόκριση στην υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. Ο συνδυασμός δε με το ομολογουμένως ευχάριστο προσωπικό, δημιουργεί μια εξαιρετική συνεργασία που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα της εργασίας μας.

-Νατάσα Μωραϊτίδου

Quality Assurance Manager ΑΒ Βασιλόπουλος

Συνεργάζομαι με την ΑG ADVENT 8 χρόνια και εύχομαι σε πολλά ακόμα! Όλη η ομάδα της αποτελείται από επαγγελματίες με εξαιρετική κατάρτιση, ήθος, ευγένεια και διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους! Η ΑG ADVENT ανταποκρίθηκε άμεσα και με ιδιαίτερο ζήλο σε δυσκολίες μας και μαζί με την ομάδα της καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε. Ο ιδρυτής της, Νίκος Γδοντέλης, είναι εμπνευστής για εμένα και αποτελεί παράδειγμα επιστήμονα και επαγγελματία έχοντας κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη μου. Σας ευχαριστώ όλους για τη άψογη και πολυετή συνεργασία μας, Είμαστε μαζί και συνεχίζουμε!

-Σταματίνα Δανιγγέλη

Plant Director Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη

Η συνεργασία της ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ με την AG ADVENT συνοψίζεται από τα παρακάτω

Α: Assurance διασφαλισμένες υπηρεσίες για κάθε σχετικό έργο
D: Depandability αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών
V: Validity εγκυρότητα προσφερόμενων λύσεων
E: Educational μια συνεργασία πάντα επιμορφωτική μέσω των προσφερόμενων λύσεων
Ν: Novelty καινοτόμες λύσεις μέσω της εκτεταμένης εμπειρίας που φέρνουν στην συνεργασία
Τ: Tenacity ένας επίμονος συνεργάτης για την ολοκλήρωση απαιτητικών έργων

-Δημήτρης Σβιντρίδης

Διευθυντής Ποιότητας, Θράκης Γεύσεις

Η Νερά Κρήτης και η AG Advent συνεργάζονται από το 2017 έως και σήμερα. Η ΑG Advent είναι μία εταιρία με εξαιρετικό προσωπικό όπου κάθε στιγμή και κάθε δυσκολία στέκεται αφοσιωμένη διπλά μας. Το εξαιρετικά άρτιο επιστημονικά προσωπικό της AG Advent μας δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης, ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας όπου κάθε στιγμή μπορούμε να στηριχτούμε και να προχωρήσουμε μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα εξίσου σημαντικό προσόν είναι η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Μετά από πέντε χρόνια άριστης συνεργασίας μπορούμε ανοιχτά να δηλώσουμε πως η AG Advent είναι μία εταιρία όπου κάθε οργανισμός θα ήθελε να έχει για συνεργάτη. Ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία και αποτελεσματικότητα!

-Ευάγγελος Παλιούρας

Quality Assurance Manager ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

Όταν η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη ΑΕ αποφάσισε την αναβάθμιση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων, αναζητήσαμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για την καλύτερη δυνατή ανάλυση και τεκμηρίωση του νέου πρότυπου IFS στο οποίο μόλις είχαμε πιστοποιηθεί.

Τον κατάλληλο συνεργάτη τον βρήκαμε στο πρόσωπο του κου Ν. Γδοντέλη και την ομάδα του, AG ADVENT.

Πάντα έτοιμοι να απαντήσουν στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, πλήρως καταρτισμένοι για το νομικό πλαίσιο της κατηγορίας του τροφίμου που παράγουμε και χειριζόμαστε, αλλά και πηγή γνώσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάλυσης και γενικότερα αναβάθμισης του Συστήματος μας.

Οι χαρακτηρισμοί που μαρτυρούν το επίπεδο της συνεργασία μας είναι: αξιοπιστία, ειλικρίνεια, αμεσότητα, εμπιστοσύνη, κατανόηση, εφευρετικότητα, συνέπεια, καινοτομία, ποιότητα.

Εύχομαι η συμβουλευτική τους να συνεχίσει να έχει την ποιότητα, απόδοση και διαδραστικότητα που αναγνωρίζουμε κατά την διάρκεια της συνεργασία μας.

-Γεωργία Κωστούρου

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΟΙ

Θετική ενέργεια, ειλικρίνεια, με άποψη και επαγγελματισμό, είναι μερικές από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε, από τη συνεργασία μας με την AG ADVENT.

Κοντά μας όταν χρειαζόταν, βοηθητικοί στους συμβουλευτικούς τομείς, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη, πάντα με αποτελεσματική καθοδήγηση.

Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τα όρια του συμβολαίου!

-Λευκή Γεωργίου

Qa / QC Supervisor KALLIMANIS

Η AG ADVENT με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χρήση σύγχρονων εργαλείων & μεθοδολογιών, και πλαισιωμένη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ανταποκρίνεται άμεσα & αποτελεσματικά στις ανάγκες πολύ απαιτητικών πελατών όπως είναι η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Food Culture, παρέχοντας τεχνογνωσία & υποστήριξη σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

-Χάρης Ζαφειρόπουλος

Corporate QFSEHS Director ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ