Τι είναι το SMETA;

Το SMETA είναι ένας έλεγχος που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός SEDEX, ο οποίος βοηθά να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα εργασίας, υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικής απόδοσης και δεοντολογίας στις λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός προμηθευτή. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην προστασία των εργαζομένων από μη ασφαλείς συνθήκες, υπερκόπωση, διακρίσεις, χαμηλές αμοιβές και καταναγκαστική εργασία. Περιλαμβάνει 4 πυλώνες (4 pillars): Πρότυπα Εργασίας, Υγεία και την ασφάλεια, Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (εκτεταμένη) και Επιχειρηματική Ηθική

Ο έλεγχος και η καλή απόδοση σε έλεγχο SMETA (2 ή 4 pillars) αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις τρόπος αξιολόγησης των προμηθευτών τους και προαπαιτούμενο για την συνεργασία.

SMETA audit – 2 pillar 

Ο έλεγχος SMETA 2 πυλώνων δίνει μια ένδειξη της συμμόρφωσης μιας επιχείρησης με τα ηθικά πρότυπα εργασίας. Περιλαμβάνει δύο από τους τέσσερις πυλώνες ελέγχου, τα Πρότυπα Εργασίας και την Υγεία & Ασφάλεια. Ο έλεγχος 2 πυλώνων SMETA περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Πρότυπα Εργασίας
 • Υγεία και την ασφάλεια
 • Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (συντομευμένη) 
 • Πρόσθετα στοιχεία: Συστήματα Διαχείρισης, Δικαίωμα στην εργασία, Υπεργολαβία και Εργασία στο σπίτι

SMETA audit – 4 pillar 

Ο έλεγχος 4 πυλώνων SMETA περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Πρότυπα Εργασίας
 • Υγεία και την ασφάλεια
 • Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (εκτεταμένη) και
 • Επιχειρηματική Ηθική

Η AG ADVENT μπορεί να αναλάβει το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τις απιατήσεις του SMETA στην επιχείρησή σας. Η μεθοδολογία έχει τα ακόλουθα βήματα:

 • Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Σχεδιασμός πλάνου συμμόρφωσης και Συστήματος Διαχείρισης 
 • Δημιουργία ομάδας έργου με κατάλληλα στελέχη της ειχειρήσεις 
 • Εντοπισμός των ελλείψεων, αποκλίσεων και σημείων βελτίωσης (Gap Analysis).
 • Σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών (ή και ανασκόπηση και αναθεωρηση υπαρχόντων)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού στις πρόνοιες του SMETA
 • Επιθεωρήσεις ελέγχου συμμόρφωσης
 • Παρουσία στον έλεγχο SMETA

Πόσο κοστίζει ένα έργο υποστήριξης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του SMETA;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τον ειδικό αυτό πρωτόκολλο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης
 • Μειωμένη γραφειοκρατία και χρήση υπάρχουσας τεκμηρίωσης λοιπών συστημάτων διαχείρισης
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με τις προτάσεις βελτίωσης που θα καταγραφούν από τους συμβούλους της AG ADVENT
 • Εγγύηση επιτυχίας στην πιστοποίηση συμμόρφωσης

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.