Disney Supply Chain Code of Conduct

Τι είναι το σχήμα πιστοποίησης του Disney Supply Chain Code of Conduct – DSC/CoC;

‘’Η Disney ζωντανεύει ιστορίες και χαρακτήρες μέσα από καινοτόμα και ελκυστικά φυσικά προϊόντα και ψηφιακές εμπειρίες σε εκατοντάδες κατηγορίες, από παιχνίδια και μπλουζάκια, μέχρι φαγητό, βιβλία και παιχνίδια. Η υπεύθυνη προμήθεια αποτελεί σημαντικό επίκεντρο των συνολικών προσπαθειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Disney. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, να παρακολουθούμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προϊόντων, να προάγουμε την ποικιλομορφία των προμηθευτών και να συνεργαζόμαστε με άλλους για την επίτευξη των στόχων μας.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών, του κοινού, των καταναλωτών και των μετόχων λόγω της δέσμευσής μας στα υψηλά πρότυπα ό,τι κάνουμε και παντού δραστηριοποιούμαστε. Ακεραιότητα, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμός και ομαδική εργασία—αυτά καθορίζουν το πνεύμα του τρόπου λειτουργίας μας.

Η Disney δεσμεύεται να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύει τον πλανήτη και να προσφέρει μια θετική περιβαλλοντική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές καθώς λειτουργούμε και αναπτύξουμε την επιχείρησή μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (“Κώδικας”) επηρεάζεται από την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις, μαζί με μια σειρά άλλες υπεύθυνες επιχειρηματικές προσδοκίες διαθέσιμες στη διεύθυνση impact.disney.com

Θεωρούμε ότι οι “Προμηθευτές” περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ασχολείται με την παραγωγή ή την παροχή υλικών, εξαρτημάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών που η Disney αποκτά, εξουσιοδοτεί ή αδειοδοτεί. Αναμένουμε ότι όλα αυτά τα μέρη αναγνωρίζουν την ευθύνη τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη». Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και όπως ορίζονται στις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία των Διεθνών Οργανισμών Εργασίας και Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Αναμένουμε από τους Προμηθευτές μας να τηρούν τα πρότυπά μας. Επιδιώκουμε επίσης να συνεργαστούμε με Προμηθευτές σε όλο τον κόσμο για την πρόληψη, τον μετριασμό και τη θεραπεία δυσμενών ανθρώπων επιπτώσεις στα δικαιώματα καθώς και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λειτουργιών, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αλυσίδων εφοδιασμού μας.

Αναμένουμε από τους Προμηθευτές να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή, την επεξεργασία, την τιμολόγηση, την πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και διανομή προϊόντων, εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. Σε ορισμένους τομείς, τα πρότυπα του Κώδικα για τους Προμηθευτές ενδέχεται να υπερβαίνουν την τοπική νομοθεσία.

Ο Κώδικας θέτει προσδοκίες για τους Προμηθευτές της Walt Disney Company και τις θυγατρικές της.’’ 

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται πιστοποίηση DSC/CoC;

Οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα που φέρουν κάποιο από τα σήματα της Walt Disney πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά Disney Supply Chain Code of Conduct – DSC/CoC. 

Ελάτε να συνεργαστούμε!

Η AG ADVENT μπορεί να αναλάβει το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με το πρότυπο DSC/CoC στην επιχείρησή σας. 

Η μεθοδολογία έχει τα ακόλουθα βήματα:

 • Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Σχεδιασμός πλάνου συμμόρφωσης και Συστήματος Διαχείρισης 
 • Δημιουργία ομάδας έργου με κατάλληλα στελέχη της ειχειρήσεις 
 • Εντοπισμός των ελλείψεων, αποκλίσεων και σημείων βελτίωσης (Gap Analysis).
 • Σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών (ή και ανασκόπηση και αναθεωρηση υπαρχόντων)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού στο σύστημα και στην τήρηση ιχνηλασιμότητας 
 • Επιθεωρήσεις ελέγχου συμμόρφωσης
 • Παρουσία στην επιθεώρηση πιστοποίησης

Πόσο κοστίζει ένα έργο υποστήριξης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του DSC/CoC;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τον ειδικό αυτό πρωτόκολλο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης
 • Μειωμένη γραφειοκρατία και χρήση υπάρχουσας τεκμηρίωσης λοιπών συστημάτων διαχείρισης
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με τις προτάσεις βελτίωσης που θα καταγραφούν από τους συμβούλους της AG ADVENT
 • Εγγύηση επιτυχίας στην πιστοποίηση συμμόρφωσης

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.