Σύνταξη έκθεσης εκπομπών CO2

Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα «ISO 14064 - 1:2018» και «GHG Protocol - WORLD RESOURCES INSTITUTE». Σύνταξη έκθεσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με στόχο την συμμόρφωση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022

Τι υπαγορεύει ο Εθνικος Κλιματικός Νόμος;

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν παγκοσμίως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση των απορροφήσεων των αεριών του θερμοκηπίου, ώστε να διασφαλιστεί η σταδιακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μία σειρά προτάσεων για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990), με τελικό στόχο το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων έως το 2050 (European Green Deal).

Στην Ελλάδα, ψηφίστηκε ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (ΦΕΚ 105/Α’, 27.05.2022), στον οποίο ορίζονται οι ομάδες (Δήμοι και Επιχειρήσεις) που θα είναι υπόχρεες να υπολογίζουν και να υποβάλουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες επαληθεύονται από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064 – 1:2018».

Υπόχρεες Επιχειρήσεις 

Με ορίζοντα τις 31/10/2023 υπόχρεες για την σύνταξη, επαλήθευση και υποβολή σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΦΥΠΕΚΑ έκθεσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι:

 • οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • τα πιστωτικά ιδρύματα
 • οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
 • οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
 • οι επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
 • οι εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης 
 • οι εταιρίες ταχυμεταφορών 
 • οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
 • οι αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους
 • οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
 • οι αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου 

Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η έκθεση θα επικαιροποιείται και θα επαληθεύεται ετησίως. Στην περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στις επιχειρήσεις.

Τι αναλαμβάνει η AG ADVENT σχετικά με την σύνταξη έκθεσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα;

 Η AG ADVENT αναλαμβάνει έργα σύνταξης έκθεσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα «ISO 14064 – 1:2018» και «GHG Protocol – WORLD RESOURCES INSTITUTE» με στόχο την συμμόρφωση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022 

Σκοπός του έργου είναι 

Α. η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα «ISO 14064 – 1:2018» και «GHG Protocol – WORLD RESOURCES INSTITUTE» (ΦΑΣΗ Ι), 

Β. Η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αερίων Θερμοκηπίου κατά ISO 14064 – 1:2018 και πιστοποίησή του (ΦΑΣΗ ΙΙ) και 

Γ. η σύνταξη και υποστηριξη για την επαλήθευση από Ανεξάρτητο Φορέα έκθεσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με στόχο την συμμόρφωση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022 των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεη να υποβάλει σχετική έκθεση στον ΟΦΥΠΕΚΑ, βάσει νόμου έως 31/10/2023 (ΦΑΣΗ ΙΙΙ)

Πόσο κοστίζει ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκπομπής αεριων του θερμοκηπίου;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο σύμφωνα με την ετοιμότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης / οργανισμού σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από την ομάδα έργου της AG ADVENT;

Τα ανωτέρω μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία από την έμπειρη ομάδα έργου της AG ADVENT που έχει εδραιωθεί ως μια από τις πλέον αξιόπιστες συμβουλευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και παρέχει στους πελάτες της επιστημονική υποστήριξη και οργάνωση των επιχειρήσεων, με βάση τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές πρακτικές, μεθοδολογίες και εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι σύμβουλοι της AG ADVENT είναι πιστοποιημένα εκαιδευμένοι για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκπομπής αεριων του θερμοκηπίου.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.