Άμυνα Τροφίμων και Πρόληψη Κακόβουλων Πράξεων

Food Defense Programs - FDP

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα την Άμυνα Τροφίμων και Πρόληψη Κακόβουλων Πράξεων (Food Defense Programs – FDP).

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πλήρη κατανόηση του όρου και των παραμέτρων Άμυνας Τροφίμων, των ‘’περιπτώσεων’’ κακόβουλων πράξεων, καθώς και των μέτρων πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν.

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σειράς Άμυνα Τροφίμων και Πρόληψη Κακόβουλων Πράξεων (Food Defense Programs – FDP), ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές αρχές Άμυνας Τροφίμων και Εντοπισμού / Πρόληψης Κακόβουλων Πράξεων, την σημαντικότητα των μέτρων ελέγχου, τις απαιτήσεις προτύπων της οικογενειας GFSI για Food Defense και τις υποχρεώσεις χειριστών τροφίμων και επιχειρήσεων.

Περιγραφή και Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Άμυνα Τροφίμων και Πρόληψη Κακόβουλων Πράξεων (Food Defense Programs – FDP) παρέχονται πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • Τι είναι η Άμυνα Τροφίμων;
 • Τι θεωρείται κακόβουλη πράξη στα τρόφιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα;
 • Απαιτήσεις Άμυνας Τροφίμων κατά GFSI, FDA και USDA
 • Μελέτες περιπτώσεων αποτυχίας Άμυνας Τροφίμων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης πιθανότητας έκφρασης κακόβουλων πράξεων και εκτίμησης ευπάθειας
 • Σχηματισμός Ομάδας Άμυνας Τροφίμων / χαρτογράφηση επικινδυνότητας
 • Στρατηγικές Άμυνας Τροφίμων και μετριασμού του κινδύνου από κακόβουλες πράξεις
 • Ανάπτυξη μελέτης ΤACCP (threat assessment and critical control point plan)

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει πιθανά αναδυόμενα ζητήματα Άμυνας Τροφίμων
 • Αναπτύξει και εφαρμόσει Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP) (στρατηγικές για την αποφυγή έκθεσης σε κακόβουλες πράξεις στο πεδίο της Άμυνας Τροφίμων)
 • Προσδιορίσει και να μετριάσει τα τρωτά σημεία Άμυνας Τροφίμων σε διαδικασίες, εγκαταστάσεις, υλικά και προϊόντα
 • Εφαρμόσει στρατηγικές μετριασμού σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, ενδυναμώνοντας την Άμυνα Τροφίμων
 • Περιηγηθεί στους διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους και πηγές για να έχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και εργαλεία για βελτίωση της ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προηγούμενους, υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους Άμυνας Τροφίμων
 • Αναπτύξει και εφαρμόσει μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση ευπάθειας Άμυνας Τροφίμων, όπως απαιτείται από όλα τα βασικά πρότυπα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Σχεδιάσει ένα σχέδιο Άμυνας Τροφίμων με συμμόρφωση διεθνή πρότυπα

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την Άμυνα Τροφίμων και Πρόληψη Κακόβουλων Πράξεων (Food Defense Programs – FDP) απευθυνόμενη σε:

 • Στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων
 • Στελέχη τμημάτων αγορών επιχειρήσεων τροφίμων, λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων (Food Authenticity – Food Fraud Prevention – FAFFP) διάρκειας από 2h έως 8h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε
Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.

Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ.

Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.