ΥΠΕΚΑ3

ΥΠΕΝ: H διευκρινιστική εγκύκλιος για την υποβολή έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος

Δημοσιεύτηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ σχετικά με την υποβολή των εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος επιχειρήσεων σύμφωνα με το αρ.20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Εθνικού
Κλιματικού Νόμου 4936/2022 (Α΄105) υποβάλλουν έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος για
το έτος αναφοράς 2022 σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΦΥΠΕΚΑ. Για την υποβολή της
έκθεσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Στα στοιχεία που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνονται
κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
(α) έκθεση εκπομπών σε μορφή excel,
(β) η έκθεση εκπομπών σε μορφή pdf με υπογραφή του εκπροσώπου και
σφραγίδα της επιχείρησης
(γ) έκθεση επαλήθευσης του Φορέα Επαλήθευσης με υπογραφή και σφραγίδα του
Φορέα Επαλήθευσης

Κατεβάστε την εγκύκλιο

Tags: No tags

Comments are closed.