Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για Αδειοδότηση

Τα τελευταία χρόνια οι Άδειες Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εκδίδονται ηλεκτρονικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr. Έτσι δεν περιμένει ο επιχειρηματίας να γίνει ο έλεγχος από το υγειονομικό, την πυροσβεστική για να ανοίξει την επιχείρησή του, αλλά ο ίδιος γνωστοποιεί (γι’ αυτό και πλέον δεν υπάρχει ο όρος Άδεια Λειτουργίας, αλλά Γνωστοποίηση Λειτουργίας) τη δραστηριότητά του στην Αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμος) και έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί.

Ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια επιχειρήσεις τροφίμων που τους αφορά η ανωτέρω διαδικασία είναι:

  • Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής (εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καφετερίες, μπαρ, επισιτιστικά τμήματα εντός τυριστικών καταλυμμάτων, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες).
  • Παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις με παραγωγική διαδικασία κατά την αδειοδότηση τους χρειάζεται να έχουν τεχνική έκθεση και διαγράμματα ροής υπογεγραμμένα από Υγιεινολόγο Τ.Ε. ή επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (Τεχνολόγο Τροφίμων, Κτηνίατρο, Γεωπόνο).

Τα διαγράμματα ροής και η τεχνική περιγραφή ελέγχονται από τις Υπηρεσίες (Υγειονομικό, Κτηνιατρική, Δ. Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ) που γνωμοδοτούν για την Αδειοδότηση της επιχείρησης τροφίμων.

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αδειοδοτείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης- Βιομηχανίας η τεχνική έκθεση μπορεί να αντικατασταθεί από τη μελέτη HACCP, η οποία είναι υποχρεωτική.

Η τεχνική έκθεση για τις επιχειρήσεις τροφίμων των ανωτέρω κατηγοριών χρειάζεται να περιγράφει αναλυτικά την παραγωγική διαδικασία με αναφορά στα προϊόντα που παράγονται, τρόπο παραλαβής, παρασκευής, συσκευασίας, διανομής ή σερβιρίσματος. Υποχρεωτική είναι επίσης η αναφορά των σημείων ελέγχου (CP) και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCP) σύμφωνα με την επικινδυνότητα των τροφίμων. Στην τεχνική έκθεση χρειάζεται να γινεται αναφορά στον εξοπλισμό παραγωής και διαχείρισης τροφίμων της επιχείρησης τροφίμων (ψυγεία, καταψύκτες, θερμοθαλάμους κλπ). 

Τα βήματα αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πρωτεύοντα ρόλο για την αδειοδότηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος παίζει ο συνεργαζόμενος με την επιχείρηση μηχανικός. 

Ο μηχανικός γνωρίζοντας τις ανάγκες της επιχείρησης, υπολογίζει τα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα για το παρασκευαστήριο, την κουζίνα, το WC, τα αποδυτήρια, την αποθήκη, τους χώρους έκθεσης και παράθεσης και το χώρο τραπεζοκαθισμάτων. Μπορεί να μην ισχύουν πλέον τα ελάχιστα τετραγωνικά του κάθε χώρου (παρασκευαστήριο, χώρος πλύσης, αίθουσα πελατών), υπάρχουν όμως, απαιτήσεις σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και τον κτιριοδομικό κανονισμό. Έτσι ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με τον μηχανικό εξετάζουν την καταληλότητα και νομιμότητα ενός κτιρίου για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Σημαντικό είναι να ελεχθούν παράμετροι σχετικά με το κτήριο ώστε να διαπιστωθεί αν

  • έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του έτους 1955 ή σε περίπτωση αυθαιρεσιών ή αυθαίρετης χρήσης, να έχουν αυτές τακτοποιηθεί
  • είναι χώρος κυρίας χρήσεως και όχι αποθήκη. Απαγορεύεται παραγωγική δραστηριότητα σε πρόχειρες κατασκευές από ξύλα, λαμαρίνες, κλπ
  • επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει κανονισμού να υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, σε περίπτωση λειτουργίας των καταστημάτων σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών
  • είναι κατάλληλα χαρακτηρισμένοι οι επιμέρους χώροι του κτηρίου. Σημειώστε πως απαγορεύεται να λειτουργούν οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης τροφίμων σε υπόγεια, εκτός κι αν έχουν τακτοποιηθεί ως κυρίας χρήσης, αλλιώς επιτρέπεται η χρήση υπογείων μόνο για βοηθητικούς χώρους (πχ αποθήκη, αποδητήρια και WC). Επιπλέον στην περίπτωση χρήσης παταριού ως χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει αυτό να είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος κύριας χρήσης
  • υπάρχει πρόσβαση σε ΑμεΑ

Ποια είναι τα βήματα για την ίδρυση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος;

ΒΗΜΑ 1: Διερεύνηση στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) αν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης, στο χώρο αυτό η ίδρυση του συγκεκριμένου καταστήματος (π.χ. εστιατορίου, εργαστηρίου, κ.τ.λ.)

ΒΗΜΑ 2: Υποβολή στον Δήμο, Αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην αίτηση δηλώνεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και η δραστηριότητα της επιχείρησης και επισυνάπτεται Τοπογραφικό σκαρίφημα ή χάρτης google, όπου φαίνεται η ακριβής θέση της υπό εγκατάστασης επιχείρησης.

Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία:

α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησής του,

β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας

Ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει την βεβαίωση εντός δεκαπέντε ημερών. Σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες.

ΒΗΜΑ 3: Διαμόρφωση καταστήματος

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης από το Δήμο. Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με το μηχανικό θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα τους απαιτούμενους χώρους, αφού εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας, όπου αυτό απαιτείται.

ΒΗΜΑ 4: Εναρξη Λειτουργίας Επιχείρησης

Μόλις είναι έτοιμη η επιχειρηση και πριν την λειτουργίας της:

α) Γίνεται η Έναρξη της Επιχείρησης στην Εφορία και παίρνει Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

β) Πληρώνει ο επιχειρηματίας το αντίστοιχο παράβολο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και

γ) Παίρνει ο επιχειρηματίας από την Ταμειακή Υπηρεσία, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο (δημοτική ενημερότητα).

ΒΗΜΑ 5: Γνωστοποίηση στο Δήμο

Ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον μηχανικό του μπαίνει με τους κωδικούς του taxis και γνωστοποιεί την δραστηριότητα του στον Δήμο μέσα από την ιστοσελίδα: www.notifybusiness.gov.gr. Είναι απαραίτητος ο μηχανικός στη γνωστοποίηση γιατί το σύστημα ζητά τη συμπλήρωση στοιχείων της επιχείρησης, όπως: την θέση, τους ΚΑΔ, την οικοδομική άδεια, το εμβαδόν, τον θεωρητικό πληθυσμό, τον συντελεστή μεγέθους αν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι αν θα κάνει χρήση μουσικής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανωτέρω βεβαίωσης τον αριθμό παράβολου κ.τ.λ.

Ποια αρχεία τηρούμε σε φάκελο του καταστήματος;

α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος.

γ) Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.

ε) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική, θα υπάρχει φάκελος από το μηχανικό, με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος.

ζ) Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον δήμο.

η) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

θ) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

ι) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον απαιτείται.

κ) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

λ) Τεχνική έκθεση / διαγράμματα ροής για επιχειρήσεις τροφίμων (πχ εστιατόρια, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, αποθήκες τροφίμων, κλπ) ή μελέτη HACCP για βιομηχανίες τροφίμων 

Τι αναλαμβάνει η AG ADVENT σχετικά με την σύνταξη τεχνικής έκθεσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος;

 Η AG ADVENT αναλαμβάνει την σύνταξη τεχνικής έκθεσης / διάγραμμα ροής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από προβλεπόμενο επιστήμονα με την αντίστοιχη υπογραφή. Για την επιβλεψη της συνολικής διαδικασίας αδειοδότησης απευθυνθείτε στον μηχανικός σας ή αναζητήστε έμπειρο μηχανικό στο σχετικό θέμα

Πόσο κοστίζει η σύνταξη τεχνικής έκθεσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο σύμφωνα με την ετοιμότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για σας μετά από επικοινωνία μαζί σας ή με τον μηχανικό σας.

Τι μπορείτε να περιμένετε από την ομάδα έργου της AG ADVENT;

Οι σύμβουλοι της AG ADVENT είναι έμπειροι επιστήμονες, κατάλληλης ειδικότητας και τεχνογνωσίας, που μπορούν να αναλάβουν τον σύνταξη μιας ολοκληρωμένης τεχνικής έκθεσης για την αδειοδότηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερους από 300 μηχανικούς και επιχειρηματίες για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης / διαγράμματος ροής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.