Διαχείριση Αλλεργιογόνων Τροφίμων

Food Allergens Management

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα τις Διαχείρηση Αλλεργιογόνων Τροφίμων (Food Allergens Management – FAM).

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πλήρη κατανόηση των αλλεργιογόνων τροφών και των δυσανεξιών, της διαχείρισης του κινδύνου αλλεργιογόνων και των νομοθετικών απαιτήσεων επισήμανσης και πληροφόρησης των καταναλωτών που σχετίζονται με αλλεργιογόνα τρόφιμα.

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σειράς Διαχείριση Αλλεργιογόνων Τροφίμων (Food Allergens Management – FAM), ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές αρχές των Αλλεργιογόνων Τροφίμων, την σημαντικότητα της ορθής διαχείρισης των Αλλεργιογόνων τροφίμων και συστατικών και τις υποχρεώσεις χειριστών τροφίμων και επιχειρήσεων.

Περιγραφή και Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τα αλλεργιογόνα είναι μακρομόρια (συνήθως πρωτεΐνες) που εμπλέκονται στην πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων. Τα αλλεργιογόνα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ακούσια παρουσία τους στα προϊόντα.

Σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης αλλεργιογόνων τροφίμων σε μια επιχείρηση τροφίμων ή μαζικής εστίασης, είναι ο καθορισμός διαδικασιών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η επίβλεψη της διαδικασίας. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην προστασία των αλλεργικών καταναλωτών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Διαχείρηση Αλλεργιογόνων Τροφίμων (Food Allergens Management – FAM) παρέχονται:

 • Αναλυτική παρουσίαση των Αλλεργιογόνων Τροφίμων.
 • Αξιολόγηση της πιθανότητας διασταυρούμενης μόλυνσης από αλλεργιογόνα που σχετίζεται με κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων, από την προμήθεια πρώτων υλών έως την εμπορία ενός τελικού προϊόντος
 • Γνώση για τις συνέπειες στην Υγεία του καταναλωτή.
 • Επεξήγηση για τις συνέπειες κρίσεων Αλλεργιογόνων Τροφίμων στην Επιχειρησιακή Συνέχεια.
 • Παρουσίαση μεθόδων Πρόληψης και Ελέγχου Κινδύνων επιμόλυνσης και αναποτελεσματικής πληροφόρισης καταναλωτή.
 • Επεξήγηση εισαγωγής των βασικών αρχών διαχείρισης αλλεργιογόνων στις μελέτες HACCP.
 • Ανάλυση σημασίας, στόχων και τρόπου τήρησης απαιτήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Αλλεργιογόνων Τροφίμων.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • Να εξηγήσει την έννοια των Αλλεργιογόνων Τροφίμων
 • Να κατανοήσει τους τρόπους διασταυρούμενης επιμόλυνσης Αλλεργιογόνων Τροφίμων
 • Να κατανοήσει τους κινδύνους από αποτυχία ορθής διαχείρισης Αλλεργιογόνων Τροφίμων
 • Να αξιολογήσει την αξία των προληπτικών μέτρων για την διασταυρούμενη επιμόλυνση
 • Να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις αρχές ορθής πληροφόρησης του καταναλωτή
 • Να εφαρμόσει τις απαιτήσεις σχεδίων Διαχείρισης Αλλεργιογόνων Τροφίμων – HACCP plan

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Βασικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Fundamentals – FSF) απευθυνόμενη σε:
Στέλέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων
Υπευθύνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων
Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Διαχείριση Αλλεργιογόνων Τροφίμων (Food Allergens Management – FAM) διάρκειας από 2h έως 8h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε
Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.

Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ.
Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.