Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων

Food Safety Culture

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα την Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Culture). 

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει πώς να δημιουργήσει, να παρακολουθήσει και να βελτιώνει συνεχώς την Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων σε μια επιχείρηση τροφίμων.

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Culture – FSC) παρέχονται:

Εξήγηση με απλά λόγια της έννοιας του Food Safety Culture (FSC) και ανάλυση των βασικών πυλώνων του FSC (The 5 Food Safety Climate elements) και γιατί έχουν πραγματικά σημασία.

Γνώση του τρόπου εκτίμησης της ωριμότητας FSC (FSC maturity estimation – FSC classification) σε μια εταιρεία τροφίμων.

Πρακτικό εργαλείο για τη μέτρηση της ωριμότητας FSC μιας εταιρείας τροφίμων, μαζί με μια εντυπωσιακή εργαλειοθήκη για την βελτίωσή της.

Παρουσίαση της προσέγγισης και των απαιτήσεων του GFSI για του FSC (BRC, IFS, FSSC22000). ISO22000. PAS 320.

Τι ισχύει στην ΕΕ: Κανονισμός 2021/382.

Τι ισχύει στις ΗΠΑ: Ο FDA για το Food Safety Culture – Core Element 4 of the New Era of Smarter Food Safety Blueprint.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

-Τι είναι το FSC;

-Πώς ορίζεται και πώς εννοείται το FSC;

-Οι 5 βασικά συστατικά (key elements) του FSC:  δέσμευση, επικοινωνία, πόροι/εκπαίδευση, επίγνωση κινδύνων και μέτρηση απόδοσης / στοχοθεσία

-Πώς δημιουργείται και προωθείται το FSC;

-Πώς αξιολογείται το FSC;

-Ποια είναι τα υπάρχοντα μέτρα του FSC;

-Μοντέλα ωριμότητας για την ασφάλεια των τροφίμων 1) Αξίες και αποστολή, 2) Συστήματα ανθρώπων, 3) Προσαρμοστικότητα, 4) Συνέπεια και 5) Κίνδυνοι και ρίσκα.

-Πώς να διατηρήσετε και να βελτιώσετε το FSC σε μια εταιρεία τροφίμων;

-Προκλήσεις και εμπόδια για ένα ισχυρό και αποτελεσματικό FSC.

-To FSC στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. BRC, IFS, FSSC, ISO22000.

-Πώς προωθείται διεθνώς το FSC με νομοθετικές παρεμβάσεις (παραδείγματα ΕΕ και FDA)

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

  • Να εξηγήσει την έννοια της Κουλτούρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων
  • Να κατανοήσει τις απαιτήσεις προτύπων, οδηγών και νομοθεσίας για την ενίσχυση της εταιρικής Κουλτούρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων
  • Να αξιολογήσει το FSC σε μια εταιρεία τροφίμων με μετρήσιμο τρόπο
  • Να εφαρμόσει ενέργειες βελτίωσης της ωριμότητας FSC σε μια εταιρεία τροφίμων
  • Να κατανοήσει και να σχεδιάσετε στόχους FSC στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Culture) απευθυνόμενη σε:

Στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων

Υπευθύνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων

Συμβούλους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Προαπαιτούμενα

Πριν παρακολουθήσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλό είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει διαβάσει το “A Culture of Food Safety – A Position Paper from the Global Food Safety Initiative (GFSI)”. Το ανωτέρω έγγραφο θα βρείτε στο διαδίκτυο.

Παραδοτέα

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικά:

Εργαλείο αξιολόγησης της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ωριμότητας FSC για στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ωριμότητας FSC για το προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων.

Εργαλειοθήκη βελτίωσης της ωριμότητας του FSC επιχειρήσεων τροφίμων.

Υλικό για περισσότερο διάβασμα και εμβάθυνση

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Culture) διάρκειας από 2h έως 8h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε

Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης  της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ.

Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.