Πρακτική Μικροβιολογία Ασφάλειας Τροφίμων

Practical Food Safety Microbiology - PFSM

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα την Πρακτική Μικροβιολογία Ασφάλειας Τροφίμων (Practical Food Safety Microbiology – PFSM).

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πλήρη κατανόηση των αρχών Μικροβιολογίας Ασφάλειας Τροφίμων, εξειδικευμένο για στελέχη Επιχειρήσεων Τροφίμων και μαζικής εστίασης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Πρακτική Μικροβιολογία Ασφάλειας Τροφίμων (Practical Food Safety Microbiology – PFSM) έχουν σχεδιαστεί ως ένα αναμνηστικό και πρακτικό ‘’review’’ και ‘’restart’’ για να (ξανα)συστηθούν με την Μικροβιολογία Ασφάλειας Τροφίμων με τρόπο σύγχρονο και εστιασμένο, οι Επιστήμονες Τροφίμων, που έχουν στην ευθύνη τους την ασφάλεια τροφίμων και την επαλήθευση συστημάτων HACCP στις επιχειρήσεις που εργάζονται.

Περιγραφή και Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρακτική Μικροβιολογία Ασφάλειας Τροφίμων (Practical Food Safety Microbiology – PFSM) παρέχονται πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • Ανασκόπηση της μικροβιακής χλωρίδας των τροφίμων
 • Μικροβιακοί Δείκτες Υγιεινής Τροφίμων
 • Η φυσιολογία των λοιμώξεων και τοξινώσεων από μικρόβια μέσω των τροφίμων
 • Προφίλ Βασικών Παθογόνων Μικροβίων
  • Salmonella spp
  • Listeria spp
  • Άλλα παθογόνα όπως: Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Escherichia coli και VTEC/STEC συμπεριλαμβανομένου του E coli O157
 • Μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοίωση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ζυμομυκήτων και των μούχλων, των οξυγαλακτικών βακτηρίων και της Pseudomonas spp.
 • Δειγματοληψία τροφίμων, νερού και περιβάλλοντος στην εγκατάσταση
 • Σχέδια (πλάνα) δειγματοληψίας για Επαλήθευση Ορθής Υγιεινή Πρακτικής (GHP) και HACCP
 • Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων
 • Νομοθεσία, πρότυπα και προδιαγραφές

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • Να ενημερώσει την συναδέλφους σχετικά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με εγκατεστημένους και αναδυόμενους παθογόνους μικροβιακούς παράγοντες στα τρόφιμα
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και την λογική των σωστών πλάνων δειγματοληψίας για την επαλήθευση HACCP, τον ορισμό χρόνου ζωής προϊόντος, τον έλεγχο α’ και β’ υλών, την αξιολόγηση καθαρισμών και απολύμανσης εγκαταστάσεων.
 • Να ανανεώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους μικροβιολογικούς κινδύνους από τρόφιμα
 • Να είναι ‘’εξοπλισμένοι’’ με γνώσεις για την ουσιαστική διερεύνηση περιπτώσεων μικροβιακά μη συμμορφούμενων προϊόντων και περιστατικών τροφοδηλητηριάσεων
 • Να συντάξουν σωστές μικροβιολογικές προδιαγραφές προιόντων και α’ υλών
 • Να κατανοήσουν τον τρόπο συμμόρφωσης με πιστοποιήσιμα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων (πχ ISO22000, BRC, IFS, FSSC22000, κλπ)
 • Να προσδιορίσουν και να μετριάσουν τα τρωτά σημεία Μικροβιακής Ασφάλειας Τροφίμων σε διαδικασίες, εγκαταστάσεις, προσωπικό, υλικά και προϊόντα
 • Να χαράξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μετριασμού σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, ενδυναμώνοντας το σχέδιο δειγματοληψίας.
 • Να μπορούν να περιηγηθούν στους διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους και πηγές για να έχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και εργαλεία για βελτίωση της ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προηγούμενους, υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους Μικροβιακής Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Να μπορούν να αναπτύξουν και εφαρμόσουν μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση ευπάθειας Μικροβιακής Ασφάλειας Τροφίμων (Microbiological Hazards Risk Assessment), όπως απαιτείται από όλα τα βασικά πρότυπα πιστοποίησης Συστημάτων
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την Επιχειρησιακή Συνέχεια για Επιχειρήσεις Τροφίμων (Business Continuity for Food Businesses – BCFB) απευθυνόμενη σε:

 • Στελέχη και εργαζόμενους στο τμήμα ποιότητας και παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Στελέχη τμημάτων αγορών και ελέγχου προμηθευτών επιχειρήσεων τροφίμων, λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης
 • Στελέχη ομάδας διαχείρισης κρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Πρακτική Μικροβιολογία Ασφάλειας Τροφίμων (Practical Food Safety Microbiology – PFSM) διάρκειας από 4h έως 20h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε:

 • Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.