Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων

Food Authenticity – Food Fraud Prevention - FAFFP

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα την Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων (Food Authenticity – Food Fraud Prevention – FAFFP).

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πλήρη κατανόηση του όρου και των παραμέτρων αυθεντικότητας τροφίμων, των ‘’διαδρομών’’ απάτης και νοθείας τροφών, καθώς και των μέτρων πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν.

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σειράς Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων (Food Authenticity – Food Fraud Prevention – FAFFP), ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές αρχές Αυθεντικότητας Τροφίμων και Εντοπισμού / Πρόληψης Απάτης Τροφίμων, την σημαντικότητα του ελέγχου νοθείας και απάτης, τις απαιτήσεις προτύπων της οικογένειας GFSI για Food Authenticity / Food Integrity / Food Fraud και τις υποχρεώσεις χειριστών τροφίμων και επιχειρήσεων.

Περιγραφή και Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων (Food Authenticity – Food Fraud Prevention – FAFFP) παρέχονται πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • Τι είναι η αυθεντικότητα τροφίμων;
 • Τι θεωρείται απάτη στα τρόφιμα;
 • Απαιτήσεις απάτης τροφίμων κατά GFSI και FDA
 • Ιστορικό απάτης τροφίμων / μελέτες περιπτώσεων απάτης τροφίμων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης πιθανότητας Απάτης Τροφίμων
 • Τρίγωνο απάτης τροφίμων και επιχείρηση OPSON
 • Σχηματισμός Ομάδας πρόληψης απάτης τροφίμων / χαρτογράφηση προμηθειών
 • Στρατηγικές απάτης τροφίμων
 • Ανάπτυξη μελέτης VACCP (vulnerability assessment and critical control point plan)

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει πιθανά αναδυόμενα ζητήματα απάτης τροφίμων
 • Αναπτύξει και εφαρμόσει Vulnerability Assessment and Critical Control Point (VACCP) (στρατηγικές για την αποφυγή έκθεσης σε δόλιες δραστηριότητες απάτης τροφίμων)
 • Προσδιορίσει και να μετριάσει τα τρωτά σημεία απάτης τροφίμων σε διαδικασίες, συστατικά, υλικά και προϊόντα
 • Εφαρμόσει στρατηγικές μετριασμού σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, αποτρέποντας τον κίνδυνο απάτης στα τρόφιμα ευθύνης του
 • Περιηγηθεί στους διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους και πηγές για να έχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και εργαλεία για βελτίωση της ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προηγούμενους, υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους απάτης τροφίμων
 • Αναπτύξει και εφαρμόσει μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση ευπάθειας σε περιπτώσεις απάτης τροφίμων, όπως απαιτείται από όλα τα βασικά πρότυπα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Σχεδιάσει ένα σχέδιο κατά της απάτης τροφίμων με συμμόρφωση διεθνή πρότυπα

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων (Food Authenticity – Food Fraud Prevention – FAFFP) απευθυνόμενη σε:

 • Στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων
 • Στελέχη τμημάτων αγορών επιχειρήσεων τροφίμων, λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Αυθεντικότητα Τροφίμων και Πρόληψη Απάτης Τροφίμων (Food Authenticity – Food Fraud Prevention – FAFFP) διάρκειας από 2h έως 8h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε

Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.

Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ.
Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.