POSI Shield protocol

Τι είναι το πρωτόκολλο POSI Shield;

Πιστοί στην δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε και να πορευόμαστε μαζί με τις πιο φιλοπρόοδες επιχειρήσεις, αναπτύξαμε στην AG ADVENT το πρωτόκολλο POSI SHIELD. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σκοπό την ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – PREVENTION OF SPREAD OF INFECTIONS (POSI) σε επιχειρήσεις με υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών μεταξύ πελατών και εργαζομένων. 

Το πρότυπο POSI Shield πρωτοεκδόθηκε στα μέσα του 2019 για να καλύψει τις σχετικές απαιτήσεις tour operators για εφαρμογή Πολιτικών PREVENTION OF SPREAD OF INFECTIONS (POSI) από τα ξενοδοχεία που συνεργάζονται. Βρήκε μεγάλη απήχηση σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID19 με περισσότερες από 100 εφαρμογές σε ελληνικές επιχειρήσεις.  

Κύριος σκοπός: Σκοπός του πρωτοκόλλου POSI SHIELD είναι να διαφυλαχθεί η λειτουργία της επιχείρησης που λόγω της φύσης της έχει υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών (πχ ξενοδοχεία), σε μια εποχή που οι ιώσεις και οι μολυσματικές ασθένειες έχουν αναγνωριστεί ως ανερχόμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και τον παγκόσμιο τουρισμό. Στόχος του POSI SHIELD είναι να θωρακίσει την επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα, έναντι των μολυσματικών ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ πελατών, αλλά και του προσωπικού. Το παρόν πρωτόκολλο χρησιμοποιεί ως τεχνικά και οργανωτικά μέσα επίτευξης του σκοπού του την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού αναφοράς, την ύπαρξη αποτελεσματικών προγραμμάτων καθαρισμού, την ύπαρξη εργαλείων εκτίμησης ρίσκου και αυτοελέγχου, την δημιουργία ομάδας Πρόληψης Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών και την σύνταξη εγχειριδίων, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας, τόσο για την καθημερινή πρόληψη όσο και για την ανταπόκριση σε περιστατικά. 

Κοινή συνισταμένη όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα POSI SHIELD είναι:

Τα μέλη του προγράμματος POSI SHIELD μοιράζονται ένα κοινό στόχο: να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους ένα πιο ασφαλές μέρος για επίσκεψη, διαμονή, αναψυχή και εργασία.

Δευτερεύον σκοπός: Δευτερεύον σκοπός του πρωτοκόλλου είναι να δώσει στην επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα, ένα εργαλείο επικοινωνίας του επιπέδου ετοιμότητάς της. Ένα αναγνωρίσιμο πιστοποιητικό συμμετοχής σε ένα εξειδικευμένο, σύγχρονο και ενημερωμένο προληπτικό σύστημα. Στόχος είναι με το πιστοποιητικό συμμετοχής στο POSI SHIELD να μπορεί η επιχείρηση εύκολα, άμεσα και ξεκάθαρα να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (συνεργάτη, πελάτη, αρχές, μετόχους, κλπ) για τα μέτρα που λαμβάνει και τις προδιαγραφές λειτουργίας που διαθέτει, αλλά και να επιθεωρείται επ’ αυτών.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του POSI Shield;

Το πεδίο εφαρμογής του πρωτοκόλλου αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Επιχειρήσεις δηλαδή με βασικό ή δευτερεύον αντικείμενο την φιλοξενία, την μεταφορά, την ψυχαγωγία και την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης. Τα ξενοδοχεία και τα κάθε είδους καταλύματα, τα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής, τα κομμωτήρια, τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, τα γυμναστήρια, τα καταστήματα λιανικής, οι παιδότοποι και οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι μερικές από τις εγκαταστάσεις – επιχειρήσεις που μπορεί να επωφεληθούν από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα POSI SHIELD. Για την σωστή εκπλήρωση των σκοπών του προγράμματος, η τεχνική επιτροπή του POSI SHIELD έχει αναγνωρίσει τις Βασικές Απαιτήσεις Πρόληψης Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών ανά δραστηριότητά και πεδίο εφαρμογής και ενημερώνεται συνεχώς για τα επιστημονικά κα τεχνολογικά δεδομένα αναβαθμίζοντας αντίστοιχα το εκπαιδευτικό υλικό και γραπτή τεκμηρίωση του πρωτοκόλλου.

Ποια είναι τα 5 επίπεδα του POSI Shield 

Με την αίτηση ένταξης του οργανισμού σας στο πρόγραμμα, ακολουθεί η προέγκριση της συμμετοχής του οργανισμού από τον POSI SHIELD Administrator. Μετά ακολουθεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο οργανισμός λαμβάνει τον μοναδικό αριθμό μέλους και εκδίδεται για λογαριασμό του το λευκό Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο πρόγραμμα POSI SHIELD. Στην συνέχεια ο οργανισμός σε συνεργασία με τα στελέχη του POSI SHIELD, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος. Ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής που αποφασίζει ο οργανισμός, μπορεί να συμμετάσχει σε μία από τις τρεις κατηγορίες εφαρμογής του πρωτοκόλλου: Το POSI SHIELD Foundation (Grey) level, το βασικό POSI SHIELD Standard (Blue) level και το ολοκληρωμένο POSI SHIELD Advanced (Green) level. 

POSI SHIELD Advanced (Green) level

1 Ο οργανισμός που εισέρχεται στο πρόγραμμα, στο Advanced (Green) επίπεδο, συμμετέχει στο πρόγραμμα με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου του προσωπικού της, την εκπαίδευση του προσωπικού αναφοράς της, την σύνταξη Εγχειριδίου Πρόληψης και Ελέγχου Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών – Infection Prevention and Control manual το αποκαλούμενο POSI SHIELD Manual, την δημιουργία ομάδας Πρόληψης και Ελέγχου Μολυσματικών Ασθενειών, την Ανάλυση Επικινδυνότητας Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών (POSI SHIELD Plan), την Σύνταξη Διαδικασίας Λειτουργίας κατά την διάρκεια Επιδημίας, Διαδικασίας Διαχείρισης Περιστατικών Μολυσματικών Ασθενειών και Διαδικασίας Eπαλήθευσης Aξιοπιστίας και Aποτελεσματικότητας POSI SHIELD Plan με ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγχου και πλάνο ελέγχου επιφανειών (swab tests και fluorescent marking tests). 

2 Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του συνόλου του προσωπικού. Με την έναρξη της συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται διανομή τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου για την σημασία και τις βασικές αρχές πρόληψης μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και σχετικής αφίσας Α4.

3 Καθορισμός προσωπικού αναφοράς. Μετά την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, συμφωνείται από τους υπεύθυνους του προγράμματος, σε συνεργασία με εκπρόσωπο του οργανισμού, ποιο τμήμα και ποιοι εργαζόμενοι συμβάλουν στην πρόληψη, αλλά και διαχείριση μολυσματικών ασθενειών. Σχηματίζεται χάρτης Προσωπικού Αναφοράς του οργανισμού. Πίνακας με παραδείγματα προσωπικού αναφοράς ανά είδος οργανισμού βρίσκεται στο Παράρτημα 5.

4 Εκπαίδευση προσωπικού αναφοράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού αναφοράς είναι διάρκειας 2 ωρών και διενεργείται από εγκεκριμένο εκπαιδευτή, POSI SHIELD trainer ή POSI SHIELD Qualified Expert, με την χρήση του επίσημου εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος που έχει δημιουργηθεί και αναθεωρείται από τον POSI SHIELD Knowledge Manager. 

Διαδικασία. Το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό POSI SHIELD έχει αποδοθεί σε PowerPoint. Τα σεμινάρια γίνονται αποκλειστικά σε σύγχρονες αίθουσες, με βιντεοπροβολέα ή smartTV. Η αίθουσα εκπαίδευσης μπορεί να είναι στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή στην AG ADVENT ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Η επιλογή της αίθουσας εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Η τοποθεσία οριστικοποιείται και ανακοινώνεται το αργότερο δύο εβδομάδες πριν το σεμινάριο. Σε κάθε ομάδα εκπαίδευσης δεν μπορεί να συμμετέχουν πάνω από 25 εργαζόμενοι. Κατά την εκπαίδευση, με ευθύνη του εκπαιδευτή, τηρείται παρουσιολόγιο εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Το υλικό της εκπαίδευσης είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Αντικειμενικός σκοπός. Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξάλειψη από το προσωπικό αναφοράς του φόβου να μολυνθεί και η απόκτηση βασικών γνώσεων για την πρόληψη αλλά και τον έλεγχο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στον χώρο εργασίας τους. 

Περιεχόμενο. Παρουσίαση βασικών μολυσματικών παραγόντων. Αναδρομή σε επιδημίες. Παρουσίαση βασικών αρχών ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Παρουσίαση ορθών πρακτικών στους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις. Επεξήγηση της σημασίας και του τρόπου χρήσης ΜΑΠ. Τεχνικές πρόληψης μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στις ειδικές δραστηριότητες του οργανισμού (εστιατόρια, κουζίνες, πισίνες, spa, προσωπική περιποίηση, φροντίδα παιδιών, κλπ). Πρόληψη Legionella. Εντοπισμός σημαντικών σημείων ελέγχου. Μέθοδοι επαλήθευσης αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων.

Αξιολόγηση. Το επίπεδο κατανόησης από τους εκπαιδευόμενους αξιολογείται αμέσως μετά το πέρας της εκπαίδευσης. Την εκπαίδευση ακολουθεί γραπτή δοκιμασία κατανόησης, με την χρήση ερωτηματολογίου πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice test) που περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 20 λεπτών. Τα γραπτά συλλέγονται από τον εκπαιδευτή, μονογράφονται, σφραγίζονται και μπαίνουν σε φάκελο. Η βαθμολόγηση γίνεται από τον POSI SHIELD Administrator (PSAdmin). Η βαθμολογική βάση για να θεωρηθεί η γραπτή δοκιμασία επιτυχημένη είναι 16 σωστές απαντήσεις στις 20 ή αλλιώς 80%. Η γραπτή εξέταση είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Μπορεί όμως να γίνει, κατόπιν συνεννόησης, σε σειρά από γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, σουηδικά, πορτογαλικά, αλβανικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά, τουρκικά και γεωργιανά). 

5 Πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης εργαζόμενου. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, εκδίδεται με ευθύνη του POSI SHIELD Administrator (PSAdmin) πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για κάθε εργαζόμενο που παρακολούθησε  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επιτυχία (παρουσία στην εκπαίδευση και βαθμολογία >80% στην γραπτή δοκιμασία). Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης είναι προσωπικά και φέρουν μοναδικό αύξοντα αριθμό. Τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης αποστέλλονται στον οργανισμό ηλεκτρονικά. Στο Παράρτημα 6 βρίσκεται υπόδειγμα πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης εργαζόμενου  

6 Εκπαίδευση νέων εργαζόμενων. Αν υπάρξουν αλλαγές στο προσωπικό αναφοράς (αντικατάσταση ή προσθήκη) μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνεται η ανωτέρω εκπαίδευση και στους νεοπροσληφθέντες πριν την έναρξη της συνεργασίας.

7 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατόπιν αίτησης η εκπαίδευση του συνόλου ή μέρους του προσωπικού αναφοράς μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως με την χρήση πλατφόρμας e class σε ομάδες των 15. Η τηλεεκπαίδευση γίνεται πάντοτε ζωντανά με εκπαιδευτή POSI SHIELD Qualified Expert, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διάδρασης του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους. Το POSI SHIELD χρησιμοποιεί by default πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης το zoom.us ή άλλη αντίστοιχη. Κατόπιν σχετικής αίτησης μέλους του προγράμματος μπορεί να γίνει χρήση άλλης πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης που τηρεί τα απαραίτητα κριτήρια.

8 Εκπαιδευτικό υλικό. Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης αποστέλλεται στον οργανισμό το εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων (handouts) σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να διανεμηθεί στους εκπαιδευόμενους.

9 Εγχειρίδιο Πρόληψης και Ελέγχου Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών. Μετά την εκπαίδευση συντάσσεται το Εγχειρίδιο Πρόληψης και Ελέγχου Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών – Infection Prevention and Control manual το αποκαλούμενο POSI SHIELD Manual. Η συγγραφή του POSI SHIELD Manual γίνεται αποκλειστικά από POSI SHIELD Qualified Expert (PSQE) σε συνεργασία με την διεύθυνση του οργανισμού. Στην περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχου εγχειριδίου στον οργανισμό στο υφιστάμενο οργανωτικό πλαίσιο και αν ο οργανισμός επιθυμεί την διατήρησή του (πχ για λόγους ομιλικής ομοιομορφίας), ο PSQE προχωρά σε έλεγχο πληρότητάς του (document review), διενεργώντας gap analysis. Συγκρίνει το υφιστάμενο εγχειρίδιο του οργανισμού με τα περιεχόμενα του POSI SHIELD Manual και προχωρά στην αναθεώρησή του, ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις POSI SHIELD Manual. Με την ολοκλήρωση του εγχειριδίου (σύνταξη ή αναθεώρηση) γίνεται η έγκρισή του από την τεχνική επιτροπή του προγράμματος POSI SHIELD Technical Committee (PSTC) και μετά παραδίδεται ηλεκτρονικά στον οργανισμό. 

10 Ομάδα και Συντονιστής ομάδας Πρόληψης και Ελέγχου Μολυσματικών Ασθενειών. Ο οργανισμός θα οργανώσει ομάδα Πρόληψης και Ελέγχου Μολυσματικών Ασθενειών (ομάδα POSI) στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη και εργαζόμενοι με εμπειρία στην λειτουργία του οργανισμού. Παράλληλα θα δοθεί ο τίτλος του Συντονιστή της ομάδας POSI (POSI coordinator) σε υψηλόβαθμο στέλεχος. Παράδειγμα σε ένα ξενοδοχείο ως Συντονιστής θα μπορούσε να οριστεί ο Υποδιευθυντής, ενώ την σύνθεση της ομάδας IPC θα μπορούσε να συμπληρώνουν ο HR manager, η Προϊσταμένη Ορόφων, ο Υπεύθυνος Συντήρησης και ο Chief Steward. Σχηματίζεται Πρακτικό Ορισμού Συντονιστή και ομάδας POSI από την ανώτερη διοίκηση του οργανισμού. Εκδίδεται πίνακας αρμοδιοτήτων για τον POSI coordinator και τα μέλη της ομάδας POSI.

11 Ανάλυση Επικινδυνότητας Εξάπλωσης Μολυσματικών Ασθενειών στον οργανισμό. (POSI SHIELD Plan). Ο POSI SHIELD Qualified Expert (PSQE) μετά από επιτόπια επίσκεψη στην εγκατάσταση και σε συνεργασία με την ομάδα IPC εκπονεί διάγραμμα παρεχόμενης υπηρεσίας για κάθε διαφορετικό τμήμα / διεργασία και ανάλυση επικινδυνότητας ανά βήμα του. Σκοπός είναι η καταγραφή και εξειδίκευση προληπτικών μέτρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την πρόληψη εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

12 Διαδικασία Λειτουργίας κατά την διάρκεια Επιδημίας. Ο POSI SHIELD Qualified Expert (PSQE) προχωρά σε σύνταξη διαδικασίας Λειτουργίας κατά την διάρκεια Επιδημίας (SOP1 Operating in Epidemic Red Alert Level). Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εργαλεία λήψης αποφάσεων και τα εργαλεία για την ασφαλή λειτουργία του οργανισμού σε κρίσεις διαφόρων επιπέδων συναγερμού. 

13 Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Μολυσματικών Ασθενειών. Ο POSI SHIELD Qualified Expert (PSQE) προχωρά σε σύνταξη διαδικασίας Διαχείρισης Περιστατικών Μολυσματικών Ασθενειών (SOP 2 Incident Management). Η διαδικασία περιλαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση ύπαρξης κρούσματος μολυσματικής ασθένειας σε πελάτη, αλλά και στην περίπτωση εντοπισμού κρούσματος σε μέλος του προσωπικού.

14 Διαδικασία Επαλήθευσης Αξιοπιστίας και Αποτελεσματικής Εφαρμογής POSI SHIELD Plan. Ο POSI SHIELD Qualified Expert (PSQE) προχωρά σε σύνταξη διαδικασίας επαλήθευσης αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας POSI SHIELD Plan (SOP3 POSI SHIELD Plan Verification and Validation) που περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγχου (POSI SHIELD checklist), πλάνο εργαστηριακών αναλύσεων (πχ Legionella σε νερό, coliforms σε πισίνες, Salmonella και δείκτες υγιεινής σε τρόφιμα, παθογόνα μικρόβια σε πάγο και νερό, κλπ) και πλάνο ελέγχου επιφανειών (contact plates, swab tests και fluorescent marking tests). Στην παρούσα διαδικασία καταγράφεται και η συχνότητα των ελέγχων που πρέπει να είναι σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και δεν μπορεί να είναι λιγότερο από διμηνιαία σε κανονική περίοδο και εβδομαδιαία σε περίοδο παρουσίας σχετιζόμενων κρουσμάτων.

15 Απονομή πιστοποιητικού συμμετοχής οργανισμού. Προϋπόθεση ένταξης του οργανισμού στο Advanced (Green) level και απονομής του αντίστοιχου πράσινου πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρόγραμμα POSI SHIELD (Certificate of Membership), είναι η επιτυχής παρακολούθηση της εκπαίδευσης από το 100% του προσωπικού αναφοράς, η παράδοση του POSI SHIELD manual στην διεύθυνση του οργανισμού, ο καθορισμός συντονιστή και ομάδας IPC, η ολοκλήρωση της ανάλυσης επικινδυνότητας και η ολοκλήρωση των δύο διαδικασιών (Διαχείρισης Περιστατικών Μολυσματικών Ασθενειών και Επαλήθευσης). Στο Παράρτημα 10 βρίσκεται υπόδειγμα πιστοποιητικού Συμμετοχής Advanced (Green) level

16 Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού συμμετοχής οργανισμού. Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού συμμετοχής (Certificate of Membership) στο POSI SHIELD είναι ένα ημερολογιακό έτος από την έκδοσή του. Μετά το πρώτο έτος, η ετήσια πλέον ανανέωση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρόγραμμα, γίνεται με επιτυχημένη επανάληψη της εκπαίδευσης με τους ανωτέρω όρους.

17 Ασφάλεια / ακεραιότητα πιστοποιητικού. Το κάθε Certificate of Membership φέρει τον διακριτικό τίτλο του οργανισμού, την διεύθυνση της εγκατάστασης, την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα, την διάρκεια ισχύος της συμμετοχής και τις υπογραφές των υπευθύνων του προγράμματος POSI SHIELD. Επιπλέον διαθέτει μοναδικό serial number και QR code που ταυτοποιεί το μέλος.

18 Συνεχής ενημέρωση οργανισμού. Όσο ο οργανισμός έχει σε ισχύ Certificate of Membership στο POSI SHIELD είναι αυτόματα εγγεγραμμένος στον κατάλογο ενημέρωσης για θέματα πρόληψης κι ελέγχου μολυσματικών ασθενειών. Η ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει καθορίσει το μέλος. Η ενημέρωση αφορά αλλαγές στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, συστάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας και άλλους φορείς (ΕΟΔΥ, ECDC, CDC) και κομβικές ενημέρωσης νέων επιδημιολογικών περαστικών και δεδομένων.

19 Ανοιχτή γραμμή. Όσο ο οργανισμός έχει σε ισχύ Certificate of Membership στο POSI SHIELD μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο μολυσματικών ασθενειών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@agadvent.com.gr

Πόσο κοστίζει ένα έργο υποστήριξης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του POSI Shield;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τον ειδικό αυτό πρωτόκολλο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

  • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης
  • Μειωμένη γραφειοκρατία και χρήση υπάρχουσας τεκμηρίωσης λοιπών συστημάτων διαχείρισης
  • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με τις προτάσεις βελτίωσης που θα καταγραφούν από τους συμβούλους της AG ADVENT
  • Εγγύηση επιτυχίας στην πιστοποίηση συμμόρφωσης

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.