Βασικές Αρχές Aσφάλειας Τροφίμων

Food Safety Fundamentals

Η AG ADVENT οργανώνει σειρά ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ‘’ανοιχτών’’ σεμιναρίων με θέμα τις Βασικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Fundamentals – FSF). 

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την Ασφάλεια Τροφίμων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Περιγραφή και Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Βασικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Fundamentals – FSF) παρέχονται:

Αναλυτική παρουσίαση των κινδύνων Ασφάλειας Τροφίμων (μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί).

Γνώση για τις συνέπειες στην Υγεία του καταναλωτή.

Επεξήγηση για τις συνέπειες κρίσεων Ασφάλειας Τροφίμων στην Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Παρουσίαση μεθόδων Πρόληψης και Ελέγχου Κινδύνων Ασφάλειας Τροφίμων (μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί).

Επεξήγηση Βασικών αχών της μεθοδολογίας HACCP.

Ανάλυση σημασίας, στόχων και τρόπου τήρησης απαιτήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

Να εξηγήσει την έννοια της Ασφάλειας Τροφίμων

Να κατανοήσει τους κινδύνους Ασφάλειας Τροφίμων (μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί)

Να αξιολογήσει την αξία των προληπτικών μέτρων για την Ασφάλεια Τροφίμων

Να εφαρμόσει τις απαιτήσεις σχεδίων Πρόληψης Ασφάλειας τροφίμων – HACCP plan.

Να κατανοήσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

Προφίλ εκπαιδευομένων

Η AG ADVENT υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Βασικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Fundamentals – FSF) απευθυνόμενη σε:

Στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων

Υπευθύνους Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων

Υπεύθυνους και στελέχη τμημάτων αγορών επιχειρήσεων τροφίμων

Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Ελεγκτές / επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Φοιτητές και σπουδαστές Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Βασικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Fundamentals – FSF) διάρκειας από 2h έως 8h.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Επιλογές τρόπου υλοποίησης

Για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και το μαθησιακό προφίλ/προτίμηση των εκπαιδευομένων, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε σε

Ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες online live sessions (zoom) – Εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Πρόσωπο με πρόσωπο ζωντανές εκπαιδεύσεις είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στις αίθουσες εκπαίδευσης  της AG ADVENT – Λεωφόρο Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ.

Εκπαιδευτής πάντα είναι στέλεχος ή συνεργάτης της AG ADVENT με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική Ασφάλειας Τροφίμων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

About AG ADVENT

Η AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες συμβούλων που ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Εστίασης στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική στην διαχείριση ρίσκων και η υποστήριξη στην συμμόρφωση επιχειρήσεων με πρότυπα και είναι οι βασικές της δραστηριότητες. Οι σύμβουλοί της με πάνω από 27000 ώρες εκπαίδευσης, θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι και αποτελεσματικοί.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.