EcoVadis Medals

Τι είναι το EcoVadis;

Από την ίδρυσή της το 2007, η EcoVadis έχει εξελιχθεί για να γίνει ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος πάροχος αξιολογήσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων στον κόσμο, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερες από 100.000+ αξιολογημένες εταιρείες. 

Σκοπός της να συμβάλει στην καθοδήγηση όλων των εταιρειών προς έναν βιώσιμο κόσμο. 

Όραμά της μια παγκόσμια αγορά όπου η ευφυΐα βιωσιμότητας επηρεάζει κάθε επιχειρηματική απόφαση – βελτιώνοντας τις οικονομίες, τις ζωές των ανθρώπων και τον πλανήτη από τον οποίο εξαρτόμαστε όλοι.

Αποστολή της είναι να παρέχουν αξιόπιστες, παγκοσμίως αναγνωρισμένες αξιολογήσεις βιωσιμότητας και πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες να μειώσουν τον κίνδυνο, να οδηγήσουν στη βελτίωση και να επιταχύνουν τον θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη και την κοινωνία μας.

Η λύση EcoVadis αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα παρέχοντας εργαλεία συνεργασίας που βασίζονται στο διαδίκτυο για επιχειρήσεις, τα οποία επιτρέπουν στα στελέχη προμηθειών να έχουν πρόσβαση σε εύχρηστες, δυναμικές κάρτες βαθμολογίας και να παρακολουθούν την απόδοση βιωσιμότητας των εμπορικών εταίρων τους καθώς και τις ενέργειες συνεχούς βελτίωσής τους .

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση του μοντέλου αναφοράς, των επτά ιδρυτικών αρχών και της διαδικασίας που χρησιμοποιεί το EcoVadis, όπως:

 • Επτά αρχές διαχείρισης.
 • 21 κριτήρια ΕΚΕ σε τέσσερα θέματα (περιβάλλον, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, ηθική, βιώσιμες προμήθειες).
 • Συλλογή δεδομένων και διαδικασία αξιολόγησης·
 • Η ποικιλία των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που παρέχεται από τον πελάτη, των σχετικών εγκρίσεων τρίτων (πιστοποιήσεις, ετικέτες, κ.λπ.) και «360» εισροές εξωτερικών ενδιαφερομένων (2500 πηγές παρακολούθησης, ειδήσεις, λίστες παρακολούθησης κ.λπ.). και
 • Η χρήση τεχνολογίας και ανάλυση εμπειρογνωμόνων ΕΚΕ. 

Η μεθοδολογία EcoVadis sustainability assessment methodology βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβουλίας Παγκόσμιας Αναφοράς, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και του ISO 26000, που καλύπτει 200+ κατηγορίες δαπανών και 175+ χώρες. Η Κάρτα Βαθμολογίας Βιωσιμότητας απεικονίζει την απόδοση σε 21 δείκτες σε τέσσερα θέματα: 

 • Περιβάλλον
 • Ηθική
 • Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Αειφορία

Τι σημαίνει ένα μετάλλιο EcoVadis;

Τα μετάλλια EcoVadis αναγνωρίζουν εταιρείες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης EcoVadis και έχουν επιδείξει ένα σχετικά ισχυρό σύστημα διαχείρισης που ανταποκρίνεται στα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται στη μεθοδολογία EcoVadis. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αδειοδότησης και επιλεξιμότητας.

Το μετάλλιο EcoVadis είναι μια αναγνώριση του επιτεύγματος ΣΧΕΤΙΚΑ με άλλες αξιολογημένες εταιρείες στη βάση δεδομένων EcoVadis.

Ένα κερδισμένο μετάλλιο δεν σημαίνει ότι μια εταιρεία δεν έχει περιθώρια βελτίωσης ή πιθανές αδυναμίες στις πρακτικές βιωσιμότητας της. Λειτουργεί ως δείκτης θετικής πρόθεσης, καθώς οι αξιολογούμενες εταιρείες προσπαθούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη διαχείριση βιωσιμότητας και να αυξήσουν τον αντίκτυπο.

Ένα μετάλλιο EcoVadis ΔΕΝ αποτελεί έγκριση μιας εταιρείας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της και δεν υποδηλώνει ότι τα προϊόντα της εταιρείας είναι συγκεκριμένα βιώσιμα ή πιο βιώσιμα από τα προϊόντα άλλης εταιρείας. Λάβετε αυτό υπόψη εάν σκοπεύετε να σχολιάσετε την κατάσταση του μεταλλίου μιας εταιρείας.

Το μετάλλιο ή το λογότυπο EcoVadis δεν πρέπει να τοποθετείται σε κανένα προϊόν ή να χρησιμοποιείται από οντότητα (π.χ.: θυγατρική) που δεν έχει αξιολογηθεί.

Μπορούμε να συνεργαστούμε!

Η AG ADVENT μπορεί να αναλάβει το έργο καθοδήγησης και υποστήριξης της επιχείρησής σας στο EcoVadis sustainability assessment και την διεκδίκηση μεταλλίου EcoVadis. 

Η μεθοδολογία έχει τα ακόλουθα βήματα:

Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης 

Σχεδιασμός πλάνου συμμόρφωσης 

Δημιουργία ομάδας έργου με κατάλληλα στελέχη της επιχείρησης 

Απάντηση στο online assessment tool

Εντοπισμός των ελλείψεων, αποκλίσεων και σημείων βελτίωσης (Gap Analysis).

Σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών (ή και ανασκόπηση και αναθεωρηση υπαρχόντων)

Εκπαίδευση Προσωπικού στις απαιτήσεις του EcoVandis

Πόσο κοστίζει ένα έργο υποστήριξης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του EcoVadis;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τον ειδικό αυτό πρωτόκολλο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης
 • Μειωμένη γραφειοκρατία και χρήση υπάρχουσας τεκμηρίωσης λοιπών συστημάτων διαχείρισης
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με τις προτάσεις βελτίωσης που θα καταγραφούν από τους συμβούλους της AG ADVENT
 • Εγγύηση επιτυχίας στην πιστοποίηση συμμόρφωσης

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.